Steak & Horseradish "Posh" Pie

 

Steak & Stilton "Posh" Pie

 

Steak & Chorizo "Posh" Pie

 

Lamb & Mint "Posh" Pie

 

Chicken & Cheese "Posh" Pie

 

​Chicken, Leek & Potato "Posh" Pie

 

Chicken & Ham "Posh" Pie

 

Moroccan Lamb "Posh" Pie

 

Goats Cheese & Sweet Potato "Posh" Pie (V)

 

Spicy Butterbean "Posh" Pie (V)